Barranc de l'Espaser

De Vilapedia
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Deixant a banda els cursos fluvials del riu Sec i el del Millars, el barranc de l’Espaser és la segona depressió més important, després del barranc de Ràtils, de les que travessen la per altra part extensa i inclinada planúria que constitueix el terme de Vila-real.

S’inicia a la partida de Madrigal, a prop del vell camí de Vila-real a Onda, i continua creuant la partida de Pinella avançant cap al sudest, seguint a poca distància la corba que forma el camí de l'Assagador, fins entrar a la partida de Carinyena, on conflueix amb el barranc de Ràtils entre el camí de Cabeçol i la sèquia Major Jussana, a les voltes del riu Sec.

Sobre la grafia del nom d’este barranc s’han fet diverses i arriscades proposicions, a nomenant-lo “dels passers”, “dels esbarzers”, “dels esparsers”, etc., però la documentació trobada a l’Arxiu Històric Municipal resulta clara i constant, tot i que, de moment, sense explicació clara del motiu de la denominació. El document més antic amb eixe nom: “espaser”, es el Padró de Riquesa de 1611, on consta entre les propietats del ferrer Pau Guardiola el següent registre: “VII jovades de terra seca a les puntes, affr. ab Lluch Pinella, barranch de l’espasser y terres ermes” (AMV 857, fol. 5 vº). Un raonament simple permetria deduir si este ferrer de la vila estaria dedicat igualment a la fabricació d’espases, però això és una teoria sense cap tipus de recolzament documental. Cal assenyalar igualment el cognom del propietari amb qui confronten les terres d’en Guardiola i que, curiosament, porta el mateix nom que el que acaba tenint la partida on se troben.

D’aleshores ençà la denominació del barranc és única a tota la documentació municipal. Així per exemple al Padró de Riquesa de 1696 (AMV 864, 3 vº.): Philip Cabedo “barranquet que aboca al barranquet del espaser”, al Padró de 1813 (AMV 885, pàg. 76), D. Antonio Batalla “18 anegs tierra secano olivar y garroferal partida barranc d’espaser” o al Llibre d’Actes Municipals de l’any 1871 (AMV 129, fol. 18 vº.): “un pedazo de tierra campa o maleza lindante con el Barranco de Espaser”.

Amb anterioritat, és plausible pensar que el barranc era conegut com “de Claravalls”, una denominació que poc a poc va desapareixent dels documents però que coincideix amb les coordenades geogràfiques del barranc de l’Espaser, més o menys en el moment en que comença a aparèixer l’actual denominació. Aquest nom primitiu, amb la variant “na Clarevals”, que indica una propietària femenina, està present ja al Padró de Riquesa més antic que se conserva, el de 1360 : Jacme Miralles “un troç de terra al barranc de na Clarevals”(AMV 850, fol. 9 vº.), continua durant tots els segles següents, com al Padró de 1527: En Joan Sirerol “un quartó de terra seca affr. ab barranch de Ratils e barranch de Na Claravalls”. (AMV 1052 fol. 81 rº.), i es registra per darrera vegada al Padró de 1611, entre les terres de les que era propietari el Convent de Sta. Bàrbara o de frares franciscans: “una jovada de terra seca a St. Martí vinya y garroferal affr. ab barranch de Claravalls” (AMV 857, fol. 1 vº.).


Documentació: Jacinto Heredia Robres "Els noms de lloc al terme de Vila-real" (2009).