Pintor Orient

De Vilapedia
Dreceres ràpides: navegació, cerca

L'acadèmic José Ruiz de Lihory, baró d'Alcahali, en la seua meritòria obra "Diccionario biográfico de artistas valencianos" (premiada per "Lo Rat Penat" al 1894), atribueix sense base suficient el naixement del pintor José Orient a Vila-real "después de mediado el siglo XVIII". Replegant sense contrastar-la aquesta aseveració, mossén Benito Traver va ajudar a difondre aquesta idea en la seua "Historia de Villarreal" (1909) afirmant pel seu compte que les pintures existents a la sacristia de l'Esglèsia Major "se atribuyen al inteligente artista, hijo de esta villa, don José Orient". Hui sabem que no és així i està comprovat documentalment que les esmentades pintures son peces del retaule de sant Jaume procedent de la parròquia medieval i que el seu autor va ser l'italià Paolo de San Leocadio, introductor a la península de l'estil renaixentista.

En principi, cal dir que ni tan sols és segur que Josep Orient poguera nàixer al nostre poble. Encara que n'hi ha arguments per a suposar que això va succeir a l'any 1649, altres estudis el fan originari de Sant Mateu o de Xert, i les característiques del seu estil pictòric fan també suposar que la major part dels seus primers anys els va passar a València on degué rebre una formació artística molt influenciada per alguns dels pintors més notables de la primera meitat del XVII: Vicent Salvador, Espinosa, Esteve i Miquel March.

Algunes de les seues obres es poden encara apreciar a València: "Sant Lluís Beltràn predient la mort a un militar al Museu del Patriarca", o un retrat del Venerable Sarrió que té l'Ajuntament de la capital. Però la major part de la seua producció es troba als pobles de Castelló. La peça més destacada, pel seu dinamisme i colorit, és un llenç conservat a la parròquia de Torreblanca molt conegut com "El miracle del lleó" i que fa referència a un fet llegendari datat al 1297 en la batalla de Tedeliz entre croats i berberiscs. A banda d'algunes obres documentades però ja desaparegudes (a Xert i a Castelló), avui es pot apreciar encara al Museu de la Diputació Provincial un "Sant Francesc a la Porciúncula" i també al Museu de Morella n'hi ha alguna peça devocional signada pel pintor Josep Orient, possible però no segur fill de Vila-real.(J.H.R.)

Font: "L'entrellat" ("Cadafal" maig 1999).