El "Consorci del riu Millars"

De Vilapedia
Dreceres ràpides: navegació, cerca
Consorci Millars.jpg
Els responsables polítics dels municipis riberencs del riu Millars, Almassora, Borriana i Vila-real juntament amb la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana han unit els seus esforços amb l'objectiu de preservar encara més, si cap, el preuat espai natural i, fruit d'aquesta col•laboració , es va constituir el "Consorci Gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars" el 27 de març de 2007. La presidència del Consorci és rotativa entre els tres municipis.


Finalitats

 • Conservar, regenerar, i incrementar el valor ecològic i paisatgístic dels hàbitats naturals i semi naturals de llit i ribera.
 • Conservar i millorar els paisatges harmònics generats per la interacció històrica entre el medi natural i l'activitat humana.
 • Protegir i conservar el patrimoni cultural constituït pels elements arqueològics i etnològics presents a la zona de conformitat amb la Llei 4 / 1998, de 11 de juny, de la Generalitat del Patrimoni Cultural Valencià.
 • Promoure la gestió racional i l'ús sostenible dels recursos ambientals i culturals, en el marc d'una estratègia de desenvolupament sostenible.
 • Fomentar específicament l'ús social de l'espai protegit per mitjà de l'estudi, ensenyament i el gaudi ordenat dels valors ambientals, paisatgístics i culturals, promovent el turisme sostenible en relació amb aquests.
 • Integrar l'exercici dels usos econòmics i socials del sòl, tant els presents en l'actualitat com en aquells que puguin derivar de les finalitats de l'espai protegit, amb els objectius de conservació del medi ambient i del paisatge, i permetre la seua evolució futura d'acord amb els canvis de la realitat econòmica, social i territorial dels municipis.
 • Fomentar i potenciar l'ús sostenible dels recursos per garantir la biodiversitat.
 • Aconseguir i mantenir un adequat nivell de qualitat i quantitat de les aigües superficials, evitant qualsevol actuació que pugui ser causa de la seua degradació.
 • Corregir progressivament els impactes negatius existents sobre els hàbitats i el paisatge, per mitjà de la regeneració d'ambient degradats i la intervenció sobre els processos naturals i artificials susceptibles de provocar.
 • Fomentar la participació pública i privada en la gestió de l'espai protegit.
 • Promoure la coordinació i la concurrència d'iniciatives entre la Generalitat, les administracions locals i l'estatal, les institucions de la Unió Europea i el sector privat, en les matèries relatives a la gestió del paisatge protegit.
 • Coordinar i unir esforços per la conservació i millora del paisatge protegit de la desembocadura del Millars.


El riu Millars

El Millars, amb una longitud de 156 quilòmetres és, per la seua riquesa ecològica i cultural, un dels rius més emblemàtics de la Comunitat Valenciana.

Els últims 16 quilòmetres abans de la seua trobada amb el Mar Mediterrani constitueixen el Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars, que comprèn una extensió d’ aproximadament 424 hectàrees pertanyents als municipis d'Almassora (marge nord del riu), Vila-real i Borriana ( compartint el marge sud) a la comarca de la Plana Alta.

Va ser el primer paratge de la Comunitat en ser declarat paisatge protegit i la seua extensió comprèn des de la pròpia desembocadura fins al jaciment arqueològic del Torrelló i ofereix, entre moltes opcions, la possibilitat d'observar nombroses espècies d'aus a Les Goles, visitar l'ermita de Santa Quitèria o donar un idíl•lic passeig per la Senda Botànica.


Protecció de la desembocadura del riu

La desembocadura del Millars té el privilegi de comptar amb les següents figures de protecció:

 • Refugi de Caça per Resolució de 12 de novembre de 1996 de la Direcció del Medi Natural.
 • L'aiguamoll de la Desembocadura és declarat Zona d'Especial Protecció per a la Aus (ZEPA) per Acord del Consell de la Generalitat d'acord amb la Directiva 79/409/CEE, de 2 d'abril de 1979, del Consell, relativa a la conservació de les aus silvestres.
 • La zona està inclosa per Acord de 10 de juliol de 2001 del Consell de la Generalitat, entre els llocs d’interès comunitari (LIC) de la Comunitat Valenciana, en virtut de la Directiva 92/43/CEE de 21 de maig de 1992 del Consell relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.
 • La desembocadura del riu Millars està també dins el Catàleg de zones humides de la Comunitat Valenciana aprovat per Acord de 10 de setembre de 2002, del Consell de la Generalitat.
 • Aquest espai és declarat paisatge protegit pel Decret 79/2005, de 15 d'abril del Consell de la Generalitat. El Paisatge Protegit inclou dos àmbits diferenciats:

La zona alta, on el riu discorre encaixonat entre vessants de notables pendents Un tram final on el riu s'eixampla, ocupant una gran superfície i adquirint característiques de zona humida litoral Pel que fa al curs fluvial, és de característiques mediterrànies i es troba regulat per diversos embassaments aigües amunt. El cabal és variable, trobant trams que disposen d'un flux constant d'aigua durant tot l'any (aquelles zones alimentades per les aigües tractades procedents de les depuradores de Vila-real i Almassora), i altres on només circula l'aigua en situacions de pluja constant.

En el tram final de la desembocadura, el sistema s'eixampla i el riu forma tres braços o gorges (Les Goles), formant en el seu centre dos illots (Els Alters) separats del mar per un cordó de graves.