La capella dels franciscans

De Vilapedia
Dreceres ràpides: navegació, cerca
Cap.franciscans 1.jpg
Després d’haver estat ocupat entre 1657 i 1835 per la Comunitat de frares carmelites, l’antic convent de Sant Blai i Santa Bàrbara va passar a mans privades pels efectes de les lleis desamortitzadores dels bens de "mans mortes" durant la Regència de Maria Cristina de Borbó. Destinat en un principi pels seus nous propietaris a fàbrica d’aiguardents i destil•lats alcohòlics, al 1861 el claustre conventual va servir com a viver de cucs de seda mentre que a la nau de l’església s’elaboraven les filatures i al 1877 l'edifici reconvertit en magatzem de taronja.

Adquirit finalment per un grup d’inversors catòlics, el 6 de febrer de 1878 el monestir va ser ocupar per un grup de frares franciscans que, reintregant-lo novament a l'ús religiós emprengueren la restauració i ampliació del conjunt conventual, afegint un tram a la part davantera de l'església, fent avançar la façana, i erigint un altar nou a la capçalera de la nau. Sobre aquest, i enlairat per sis grosses columnes ovals amb base de marbre, s’enlairava un airós baldaquí, conjunt que encara se conserva, tot i que ara cobrint un senzill altar seguint les orientacions emanades del Concili Vaticà II.

A principis del passat segle, la comunitat franciscana decideix una pregona ampliació de l’espai, enderrocant el mur de la capçalera i creant a la banda del “barranquet” una espaiosa capella “de la Comunió”. Amb data 29 de març de 1901, l’ajuntament autoritza la sol•licitud d’obres formulada pel pare Francisco Ramonet i els veïns José Pascual Pérez Flors i José Pérez Bonet.

Les obres foren encarregades al mestre constructor Pascual Llop Pitarch, conegut com “l’escolanet” per la seua afecció religiosa i les diverses obres bastides en edificis de tal caràcter. Pascual Llop va ser (amb dues germanes monges i un germà franciscà) va ser així mateix pare de tres fills carmelites, un dels quals el pare Luis María Llop, escriptor amb el pseudònim “Azael”.

Cap.franciscans 2.jpg
La manca de formació acadèmica de Pascual Llop va ser substituïda amb escreix per la seua experiència com a manobre, de manera que la nova edificació sorprèn per les seues originals característiques arquitectòniques i la rapidesa en la seua construcció, de manera que va poder ser solemnement inaugurada el 30 de maig de 1903.

Sobre una base rectangular exterior de catorze metres d’amplària per 22 de longitud, el recinte interior presenta una forma el•líptica que s’eleva fins als quinze metres d’alçada, coberta per una volta de rajola. Separada d’aquesta per una menuda cambra d’aire, la coberta exterior de teules adopta la forma de vaixell invertit, amb una doble vessant de suau curvatura a la part central, el nervi de les quals s’obri als dos extrems en altres quatre nervadures que composen tres triangles de teules a cada costat. Al 1987 va ser necessària una intensa reparació de l’enorme volta, col•locant una làmina d’acer tot a l’entorn de la seua base.

A l’exterior mostra un perímetre rectangular al primer cos, mentre que a la meitat superior adopta una forma poligonal, amb huit cares desiguals que s’adapten a l’el•lipse interior, i quatre cobertes triangulars als angles del cos inferior. L'espai entre la base rectangular i el parament corb interior deixa dos menudes estances triangulars a la part posterior del recinte, il·luminades per sengles finestrals. El recobriment extern combina un sòcol de pedra a tota la base, d’uns seixanta centímetres d’alçada, sobre el qual hi ha un altre de rajola i finalment murs de morter.

La senzilla decoració té un caràcter eclèctic atenent les diverses models del moment. Així els grans paraments dels murs apareixen bordejats d’una sanefa dentada, el mateix que les diverses obertures que, en el cas dels finestrals adopten senzilles formes d’ogiva o una llinda arrodonida als cantons superiors. La porta d’accés presenta a la part alta tres lòbuls de caire neomudèjar, aplanat i de majors proporcions el central. Sobre ella i al segon cos hi ha un finestral amb mainell, rematat per una màndorla còncava possiblement destinada a acollir algun relleu o pintura. Aquesta mateixa distribució de la finestra amb l'òval superior es repeteix a la capçalera de l'edifici i a la part contrària a la porta, que dona a l'hort del convent franciscà.