Carrer de Pere Dahera

De Vilapedia
Dreceres ràpides: navegació, cerca
  • Carrer peatonal entre el de l’Hospital i el de José Ramón Batalla.


  • El nom va ser adoptat per Acord Plenari de 29 d’agost de 1985.


  • El caritatiu Pere Dahera va ser un dels primers pobladors de la vila, al qual el rei Jaume I concedeix al mes d’abril de 1275 el dret de construcció d’un Hospital a la vila, amb el benefici d’una sèrie de donacions que li havien estat atorgades. Al mateix temps i en relació amb l’administració del dit centre hospitalari, el rei li va encarregar l’edificació d’un pont sobre el riu Millars, sobre el camí Real, amb el dret de cobrament de taxes pel seu pas (Arxiu de la Corona d’Aragó, reg. 20, fol. 243 vº.). La decisió de retolar aquest carrer front a l'antic Hospital amb el seu nom, preten deixar testimoni d'un dels primers benefactors de la vila.


  • Al Llibre d’actes de la Corporació Municipal de 1931, fol. 8 (AMV 4036), s'esmenta el vial amb el nom no oficial de "acequieta". La referència correspon a la urbanització del solar on va estar ubicat l’antic Calvari de l’Hospital, en front d’aquest: “nuevas alineaciones acordadas para las calles que le circundan denominadas Rey D. Jaime, Hospital y callizo de la Acequieta”, i testimonia el pas de l’antic canal de reg, després d’hacer creuat el barranc de Santa Llúcia o de l’Hospital, el que condiciona la seua direcció diagonal respecte dels carrers adjacents.