Burles i facècies

De Vilapedia
Dreceres ràpides: navegació, cerca

POLÍTICAMENT INCORRECTES

 • Coixo marroixo,/ cames de figuera,/quan te moriràs,/a l’infern aniràs,/ tocaran la campaneta/ i ja no eixiràs!/ Coixo marroixo,/cames de cirera,/ quan te moriràs?/ - A la primavera.


 • Cento el Mama/cul baixet,/alça la cama/i se tira un pet.


 • La llonganissa va a missa, el botifarró al sermó, i a la pobra botifarra se la deixen a un racó.


 • Marieta, bufa’m l’ull,/que tinc dos teranyenetes,/tinc guitarra i guitarró/i un parell de castanyetes.


 • Caguerà de bou/, quan plou se regalla,/ la de vaca no/ que està pilonada.


 • A Onda la claven fonda/ i a Vila-real fins al final.


 • Cotxero, cotxero/ ja ve l'arriero/ li cau la moquita/ per baix del pandero.


 • Cara bruta, nas cagat, menges sopes amb el gat.


 • - Teniu pels al cul? - Si senyora, si senyora! - Teniu pels al cul? - Si senyora i mes de un. - Els teniu acaragolats? - Si senyora, si senyora. - Els teniu acaragolats? - Si senyora, i a grapats! Cinc, deu, vint, i als collons també en tenim! Xumba, xumba, xumba, xiviricoqui, xiviricoqui! Xumba, xumba, xumba, xiviricoqui, xiviricà!


 • Vila-real és un poble/ que no li fa falta res,/ només li falten solletes,/ que Borriana ja les té.


 • Dos ovelles i un borrego/ dos ovelles i un borrego/ son tres animals de llana/ dos advocats i un notari/ tres lladres de cap de rama.


 • A ta mare l'han vista/ al barranc de l'assut/ que es menjava una coca/ que li xorrava el suc./ A ta mare l’han vista/ al barranc de l’assut,/ amb les cames obertes,/ ensenyant l’apalput.


 • Antonio, Antonio,/ tira’t un pet! / Empoma’l, empoma’l/ amb el barret! / El barret s’ha foradat!/ Tot el pet s’ha escaxuflat!


 • No hi ha gent que murmure com les beates/ ni que siguen tan fines per caçar rates/ això és aixina, això és aixina/ perquè tot els ho tapa la mantellina.


 • Totes les xiques en tenen/ i a mi no m’en volen dar,/ tenen les butxaques plenes/ de figuetes del secà.


 • Castanyes torraes,/ calentes i bones. / I el castanyero que les ven/ està borratxo d'aiguardent. /Castanyes torraes,/ calentes i bones. / I el castanyero se’n va/ en les castanyes a la mà.


 • La meua xica té un mico baix la pastera,/ i li dona per menjar un cogombro i una ceba.


 • - Mare jo tinc caguera/ - Caga a la garrofera/ - Mare caguera tinc/ - Caga damunt del raïm/ - El raïm caga sarvatxos/ - Caga damunt dels matxos/ - Els matxos peguen cosses/ - Caga damunt de les gosses/ - Les gosses peguen mossos/ - Caga damunt dels terrossos/ - Els terrossos se desfan/ - Pues caga damunt del fang,


 • Sinyo Maria del carreró,/ menja tonyina i caga segó.


 • Pa torrat, qui s'ha bufat?. La més cotxina de baix del plat.


 • Ferrer, ferrer,/ manyà, manyà,/ que tinc caguera/ i no puc cagar/ si no cague hui/ cagaré demà.


 • Una, dos i tres/ panxa, cul i ses.


PERSONALS

 • Jose María, José Vidal,/ la mantellina i el davantal.


 • Tereseta la Munda ven botifarres/ a peseta la lliura, totes cucaes./ I sa mare li deia: “Calla, monjongo,/ perquè el fill de la Xurra serà el teu nòvio!


 • Vicente, culo caliente, la botellita del aguardiente.


 • Blai, Blai,/ li pega a la dona./ Blai, Blai,/ la gita en lo llit./ Blai, Blai,/ li fa camisola./ Blai, Blai,/ li toca el melic.


 • Colau, Colau, la panxa li cau./ Plegame-la i te donaré un cacau.


 • Eres, eres de les eres,/ eres, eres, de les eres/eres, eres i seràs./ Eres l'agüela Poala/ però a mi no em poaràs.


 • Mari Gràcia, la pelà, menja figues sense pa!


 • Tomàs, Tomàs, la pipa al nas, la trompa al cul farà pum-pum!


 • Mesquita, quan pixa s'esquita/ quan caga s'esgarra/ per baix la samarra./ Quan beu se li veu/ la punteta del lleu!!!


 • Toni pelat, ha mort un gat, se l'ha fregit i se l'ha menjat.


 • Marmaneu torra castanyes/ i convida a les aranyes,/ les aranyes al racó,/ Marmaneu és un cagó.


 • Mariano, cara de pano/ qui t’ha fet el tresquiló./ Una xica de València/ i una altra de Castelló.


 • El tio Pepe s’ha retratat/ amb un retrato que ha eixit cagat./ Ha eixit la vaca i el joneguet/ fent-li festetes al seu xiquet.


 • Ja ve Pepe de ca la novia, ja ve Pepe malhumorat./ Ja ve Pepe cagant tomaques,/ carabassa li hauran donat.


 • Paco, repaco, caixeta de tabaco./ Quan era xicotet fumava un cigarret./ Quan era fadrinot fumava un cigarrot!


 • Calandera, Calandera, no te les menjaràs totes/ que Vicentet té les claus de l'almari de les coques.


De CELEBRACIONS

de bateig

 • - Padrina, cotolina,/ no tires confits/ ni u, ni mig/ ni merda en els dits/ .
 • - El padrí és cotolí,/ la padrina és cotolina, / si no tiren confitura/ es morirà la criatura!
 • - Padrina pollosa, / ni una ronyosa!/ Padrí pollós,/ ni una, ni dos!!!


de bodes

 • El novio i la novia/ se volen casar/ i tanquen la porta/ per no convidar./ I maten un burro/ per fer el dinar!!!


de soterrar

 • Gori gori, sopetes en oli! cinc durets, cinc durets, eixos sí son segurets./ Menjarem pa i xocolate i demà que caiga un altre./ Qui ho pagarà?/ Nosaltres, nosaltres (plorant)


 • El Pasqualet animalot, ara que venen figues, ara t'has mort. / El Pasqualet animalet, ara que venen figues, ja estàs mortet.


de bous

 • Este bou, no val res,/ calçoncillos del revés!


de Carnestoltes

 • Màscara cotxina/ morros de sardina./ Màscara animal/ morros de tabal!!!


de Pasqua

 • Ací me pica, ací me cou, /ací te trenque l’ou.


 • Ja venim del meu masset/ no venim borratxos/ no venim borratxos/ ja venim del meu masset/ no venim borratxos però portem pet. Tres, sis, nou, tres botifarres valen un sou.


 • No en volem cap que no estiga borratxo/ no en volem cap que no estiga bufat./ Volem, volem, volem que estiguen tots borratxos/ volem, volem, volem que estiguen tots calents./ Tots junts, tots junts, tots junts la quadrilla dels borratxos./ Tots junts, tots junts, tots junts la quadrilla dels bufats.


Per DONAR LA LLANDA

 • Arròs en seba, seba en arròs,/ Arròs en seba, seba en arròs./ Arròs en seba, arròs en seba, /seba en arròs.


 • Volem pastetes, pastetes volem./ Volem pastetes, pastetes volem./ I si no "mon" donen no "mo n'anirem", no "mo n'anirem", no "mo n'anirem".


 • Que guapa (bona) estàs Maria,/Maria, Maria./ Que guapa (bona) estàs Maria,/ Maria, què guapa (bona) estàs!.


 • Dos cigarrets que tinc, tres que me n'han donat/ dos i tres fan cinc, i cinc fan deu, i deu fan vint./ Vint "menos" cinc fan quinze/ quinze "menos" cinc fan deu,/ deu "menos" cinc fan cinc/ i cinc, fan deu; i deu fan vint.


 • Jo tinc un titotet, jo tinc dos titotets,/ jo tinc tres titotets, jo tinc quatre titotets,/ jo tinc cinc titotets, jo tinc sis titotets,/ jo tinc set, jo tinc huit, jo tinc nou,/ jo tinc deu titotets./ Una dos, tres, quatre, cinc / i sis, set, huit, nou i deu.


 • Un ou pon la gallina, un ou pon la gallina/ cantant pel dematí, cantant pel dematí/ Cocoricó, cocoricó/ Quiquiriquí, quiquiriquí


 • Una rastrera de gent forastera,/ un cabiró de fil de cotó./ Es menja la figa i tira el pessó.


 • Pasqualet si vas a l’hort,/ porta figues, porta figues./ Pasqualet si vas a l’hort,/ porta figues i albercocs/ del pinyol dolç.


 • Ja no canta el capellà perquè no li’n donen una! Ni una mi mitja ni cap, ja no canta el capellà!/ Ja no canta el capellà perquè no li’n donen dos! Ni dos, ni una, ni cap, ja no canta el capellà!/ Ja no canta el capellà perquè no li’n donen tres! Nit res, ni dos, ni una…


 • Ma tia fa arròs en ceba, mon tio diu que no en vol/ ma tia el gita en terra i li diu tot el que vol./ Ma tia fa arròs en ceba, mon tio diu que no en vol,/ ma tia que no te pressa, se menja tot el perol.PREGUNTETES

 • - On està la mare?/ - Se l’emportada un frare.


 • - A on?/ - A on caga Ramón.


 • - Què passa?/ - La processó per ta casa.


 • - On estàs?/ - Darrere del nas


 • - Tens set? Pixa i beu al gallet.


 • - Parle jo o passa un carro?-


 • - Xé, on vas?/ - A fer-los vindre.


 • - Mare, qué sopem?/ - Mangressos. / - I que son mangressos?/ - Els collons dels francesos.


 • - Qué hi ha de postres?/ -El cul que m'amostres.


 • - Vint i vint, quant fan?/ - Quaranta./ - Quan ton pare pixa ta mare canta.


 • - Tens fam? Mossega’t el cul i menjaràs carn.

- Tens fred?, Arrima't a la paret.


 • - Endevina, endevinalleta que té el rei dins la bragueta: dos bales i una escopeta


 • - Per on passa el tren?/ - Per la via./ - Bobo, que ja ho sabia!!!

Per on passa l'avió?/ - Pel cel./ - Calla, bobo, que ja ho sé!!!


 • - La lluna té gallerufa/ - Qué ès gallerufa?/ - Tres pets i una llufa.