"La Plana", setmanari

De Vilapedia
Dreceres ràpides: navegació, cerca
La Plana.jpg
El primer número d’aquest setmanari va ser publicat el dissabte 10 de març de 1906 i el darrer el 8 de setembre del mateix any, sempre portant el lema de “Periódico semanal, científico y de noticias”. No obstant això, cal dir que el conjunt dels col·laboradors que hi participaren formaven part de la élite de la dreta local.

El seu fundador, Manuel Manrique, se va fer càrrec habitual de la direcció excepte en els tres primers números del setmanari en els que consta com a director el pare del dissenyador Fernando Bosc, el pintor Juan Bosch Pons, del qual apareixen molts escrits, juntament a altres noms destacats com els dels metges Manuel Lassala i Juan Flors, el notari Godofredo Gimano, el jutge Carlos Sarthou, o el terratinent José Vicente Usó.

En la declaració de principis de la publicació feta per l’equip redactor se manifesta la intenció de mantenir-se de manera expressa al marge dels partits polítics, tot i ser patent l’orientació ideològica dels components, dedicant-se exclussivament a la difusió de la cultura, el foment del benestar comú i donar a conèixer “cuantas noticias de evidente utilidad puedan interesar a sus favorecedores”. En aquest sentit, i a banda dels articles de fons que ocupaven la primera plana del setmanari, “La Plana” recollia seccions habituals sobre les sessions municipals, ressenyes comercials, locals i provincials, informació sobre l’activitat judicial, social i econòmica, i espais per a col·laboradors ocasionals, sempre emprant el castellà com a llengua vehicular.

Les quatre pàgines de que constava (doble fulla de tamany llençol) estaven editades a la impremta Barberá y Bastida de Castelló de la Plana, tot i que la direcció postal de la redacció estava al carrer de la Cova Santa nº 20. L’edició era totalment tipogràfica, sense dibuixos ni fotografies, però va incloure publicitat en els números dels primers mesos, la qual va anar desapareixent de manera paulatina. El preu de subscripció mensual era de 25 céntims.