Text en valencià de la Carta Pobla

De Vilapedia
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Tothom ha de saber,

Arxiu Municipal de Vila-real (doc. 10). Còpia en pergamí de la Carta Pobla. Any 1340.
que com correspon a reis i prínceps assignar termes certs a les poblacions que funden, i concedir als seus pobladors furs o costums, amb els quals han de viure i ser regits: per això, Nós, Jaume, per la gràcia de Déu rei d’Aragó, de Mallorca i de València, comte de Barcelona i d’Urgell, i senyor de Montpeller, per Nós i pels nostres successors, donem i concedim a vosaltres, tots i cadascú dels pobladors de la població de Vila-real, que hem decidit establir en terme de Borriana, termes certs, és a dir, des de la sèquia Major de Borriana amunt cap a la dita població, i des d’enllà, així com afronta amb el terme de Nules, i d’allà fins a l’antigament anomenada Misquitiella, que està cap a Betxí, i d’allà fins al molló cobert del turó , on es talla la pedra, i cap al riu Millars.

En el qual terme tingueu ús d’aigües, i de llenya, i d’herbes, i de pedra, i de calç, i de totes les altres coses necessàries per a vosaltres o per al vostre ús i dels vostres ramats, lliurement i en pau, i en tot açò ningú tinga força per fer-vos impediment o perjudici de cap manera. Tanmateix, exceptuem els habitants de Borriana i els seus ramats, perquè tinguen ús de tot allò predit en els mateixos termes, excepte les heretats que vosaltres i els vostres llaureu, com fins ara ha estat acostumat, i vosaltres igualment als termes de Borriana.

Volem també i concedim a perpetuïtat a vosaltres els dits pobladors i als vostres, que sigueu poblament a la dita població segons el fur d’Aragó i amb aquella franquícia segons la qual són poblament els homes de Borriana, i així com es conté plenament a la carta que de nosaltres tenen. I Nós, per la present, donem i concedim a vosaltres i el vostres el mateix fur i franquícia que de nosaltres tenen els homes de Borriana.

Concedint a vosaltres i els vostres, a perpetuïtat, que tots i cadascun d’aquells que tinguen o tingueren allí heretats o cases, siguen obligats pels mateixos termes a contribuir amb vosaltres i els vostres en les peites, cenes, monedatge, i en la redempció dels exèrcits i en qualsevol altra regalia, exempció i demanda, i a fer veïnatge a la dita població de Vila-real.

També concedim a vosaltres i als vostres a perpetuïtat, mercat, que s’haurà en la dita vila o població cadascun dels dies dissabtes, i també fira, sols una vegada a l’any, al temps que vosaltres desitgeu, en tal que no siga al mateix temps que es té fira a Castelló o d’altres llocs dels voltants de Borriana. Així, Nós, per nosaltres i pels nostres, rebem sota la nostra ferma custòdia, protecció, comanda i especial guarda, sota pena de cinc-cents morabatins d’or, a tots i cadascun que vinguen, com és evident, a aquest mercat o fira, com si estan o se’n tornen, excepte que foren raptors, lladres, homicides, bandolers o d’altres maleficis pels quals calga siguen empresonats, inculpats i acusats, o bé deutors o estafadors manifests.

No obstant això s’ha de saber que retenim per a nosaltres en l’esmentada població els forns, els molins, les carnisseries, el pes i l’almodí, els obradors i les tendes. I a més d'això, per Nós i pels nostres us declarem francs i us fem lliures a vosaltres els dits pobladors i als vostres d’ací als deu primers anys venidors i consecutius complets, i a tots els vostres béns presents i futurs, de tota peita, questia i cena, i de host i cavalcada, i de les redempcions econòmiques de les mateixes coses i de qualsevol altra exacció i demanda reial. De manera que, evidentment, durant els predits deu anys, no estigueu subjectes vosaltres i els vostres a donar-nos a Nos o els nostres cosa alguna per les coses ja dites o per quelcom d’elles, ni nosaltres o els nostres puguem demanar-les de vosaltres o dels vostres, dins dels mateixos deu anys, sinó que sigueu durant aquest temps francs i lliures amb tots els vostres béns i completament exempts.

I així, manem fermament als batlles, tribunals, justícies, jurats, alcaids, procuradors i a tots els altres oficials o súbdits nostres, presents i futurs, que tinguen per fermes totes i cadascuna de les coses predites i que les observen i les facen observar, i que no les contravinguen ni permetesquen que ningú per qualsevulla raó les contravinga.

Donat a València, el X de les calendes de març de l’any del Senyor MCC LXX III.

Sig + ne de Jaume, per la gràcia de Déu rei d’Aragó, de Mallorca i de València, comte de Barcelona i d’Urgell, i senyor de Montpeller.

Són testimonis fra Andreu, bisbe de València, Jaume, bisbe d’Osca, Bernat Guillem d’Entença, Blasc Maça, Sanç Martí d’Oblites.

Sig + ne de Simó de Sant Feliu qui, per manament del senyor Rei abans dit, va fer escriure aquestes coses i les va rubricar al lloc i dia i l’any abans dits.

(Versió de Jacinto Heredia)