Fundació Primavera

De Vilapedia
Dreceres ràpides: navegació, cerca

La Fundació Primavera va ser creada al 2011 per un grup de persones de l'associació de Familiars de Malalts Mentals (AFDEM), amb la finalitat de donar resposta a algunes necessitats del col·lectiu de malalts mentals, com són la inserció laboral i la tutela, donada la realitat tan precària i els pocs recursos públics de formació i de treball existents a la província de Castelló, i a la Comunitat Valenciana, per aquest col·lectiu. La Fundació té la seua seu a Vila-real, al carrer Pare Lluís Mª Llop nº 2, baix.

Objectius

La Fundació Primavera, entitat sense ànim de lucre, té com a objectius prioritaris:

  • La Formació i Inserció Laboral, generant ocupació mitjançant qualsevol forma legal, protegida o no, per a la integració laboral de les persones amb trastorns mentals permanents.
  • Exercir la Tutela d’aquelles persones amb malaltia mental que li encomane l’autoritat judicial.
  • La promoció i gestió de recursos residencials: pisos tutelats o de respir familiar.

És a dir, promoure i gestionar recursos de Rehabilitació Psicosocial i Laboral que contribueixen al benestar i a la millora de la qualitat de vida de les persones amb trastorns mentals permanents. Recull així les recomanacions de l’OMS, en el sentit que el treball és l’instrument òptim per a la millora de la salut i la inserció social de les persones. Actualment en els projectes de la Fundació Primavera estan col·laborant: l’Ajuntament de Vila-real, l’Hospital Provincial, les Conselleries de Sanitat i Benestar Social, la Diputació de Castelló i entitats privades com la Caixa Rural de Vila-real, la Cooperativa Catòlica Agrària de Vila-real i La Caixa, Fundació Caixa Castelló i diferents empreses locals.

Serveis

La forma d’accés dels usuaris és mitjançant derivació dels professionals de les diferents àrees socio-sanitàries de la província. Inicialment es fan unes entrevistes diagnòstiques del perfil socio-laboral i formatiu dels alumnes i després es dissenya un Pla Individualitzat Laboral on es concreta els objectius i accions formatives-laborals de cada alumne. La labor de la Fundació Primavera es centra en la formació e inserció laboral de persones que pateixen una malaltia mental, i amb aquest objectiu presta els següents serveis:

  • Formació Professional. A partir d’un context pre-laboral, es pretén oferir a l’usuari una intervenció psico-educativa i de capacitació laboral que li facilite el desenvolupament de capacitats i habilitats bàsiques que fomenten la seua autonomia, integració i adaptació tant socio-laboral com familiar. Des del 2013 s’han dut a terme el curs de formació professional per a la neteja i planxa de roba; i el curs de formació professional de agricultura ecològica, gràcies al Conveni establert amb la Fundació Caixa rural de Vila-real i la Cooperativa Agrària. A més, els alumnes fan formació professional en altres entitats externes a la Fundació Primavera, derivades per aquesta.
  • Servei d’Orientació e Inserció Laboral. Facilitant les ferramentes i els mecanismes necessaris per millorar l’empleabilitat de cada persona.
  • Centre Especial de Treball.- Un fi prioritari de la Fundació Primavera és oferir un treball a aquelles persones que pateixen una malaltia mental crònica i estan en disposició de treballar. Per tal motiu es va obrir el Centre Especial de Treball de Bugaderia Industrial.
  • Sensibilització empresarial i comunitària. Amb l’objectiu d’eliminar barreres i prejudicis front a la malaltia mental.

Entre els objectius demanats a l’Administració és ser Entitat Tutelar, perquè molts familiars i usuaris ho necessiten i no volen que la seua vida gire al voltant d’una residència. Una de cada quatre persones, al llarg de la seua vida, patirà una malaltia mental.

Les malalties mentals poden ser temporals, com la depressió o permanents, com l’esquizofrènia i el trastorn bipolar, entre d’altres. Les malalties mentals poden afectar a persones de qualsevol edat i condició social o econòmica. L’estigma que va associat a les persones que pateixen una malaltia mental permanent dificulta la seua participació plena en tots els àmbits de la societat, perpetuant la discriminació, l’aïllament i la pobresa. Aquests factors agreugen les condicions de vulnerabilitat dels malalts, produint una relació circular entre atur i problemes de salut mental.