Cançoneret popular

De Vilapedia
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Al carrer Major

Al carrer Major hi ha una finestreta,

passa un senyoret li tira una pesseta;

Tire-me-la a mi que soc la més pobreta,

tire-me-la a mi que soc més xicoteta.

Totes les pobretes se'n van a dormir

amb la camisa curta i el cul arropit.

Novio i novia se volen casar,

tanquen la porta per no convidar.


La tana

Estava el pelut

assentat a l’assut,

passà el botillós

a cavall del seu gos.

A la tana,

tana retretxera,

a la tana, tana,

tana de les dos


Cançó de pluja

Plou, plou, molí nou,

a la bassa n'hi ha un ou

de matí, de vesprà

bona coca en cansalà


Aigua menudeta

Ja cau aigua menudeta,

les campanes van al vol,

i les xiques del meu poble

no volen a qualsevol.


Acamina Pere

Se cantava durant la processó del dia de Sant Pere, donant pressa per acabar-la prompte i anar-se'n els joves de festa.


"Acamina" Pere,

a l'altre cantó,

que tots mengen rotllo

i tu encara no.


La xata melindrera

La xata melindrera, huit, nou, deu,

com es tan fina, trico, trico, tri,

com es tan fina, lairó,

sabates de tacó, lairó.

L'alcalde del meu poble, huit, nou, deu,

té una burra, trico, trico, tri,

té una burra, lairó,

vestida en camisó, lairó,

que es menja les garrofes, huit, nou, deu,

com coca fina, trico, trico, tri,

com coca fina, lairó,

tomaca i pimentó, lairó.


Caragol, caragol

Caragol, caragol,

trau les banyes, trau les banyes.

Caragol, caragol,

trau les banyes que ix el sol.

Ningú passa la vida que passa,

el senyor caragol;

ningú paga el lloguer de la casa,

del senyor caragol.Allà baix al riu

Allà baix al riu

a la vora d’allà

n’hi ha una figuereta,

figa ací, figa allà.

Figa ací, figa ací,

figa ací, figa allà,

allà baix al riu

a la vora d’allà.


Arenilla de l'anguila

Are, arenilla, la xica va a missa,

are, arenilla, no porta camisa,

are, arenilla si en porta o no en porta,

are, arenilla a tu res t’importa.

Arrima’t a mi que el llençol es estret,

arrimat’ a mi perquè ara tinc fred.

No vull arrimar-me perquè tinc calor,

no vull arrimar-me que he fet un traguet.

La dolçaina i tabalet que acompanyen

són de canya i de pell d’una cabra.

Si toquen fort se’ls pot rebentar

i si toquen moll se’ls pot foradar.


Sant Pasqual, un garbonet!

La canten els xiquets pels carrers arreplegant fustes i garbes per a encendre la foguerada típica de la vespra del Sant.


Sant Pasqual, un garbonet

més que siga xicotet!

Més que siga una garbeta,

més que siga xicoteta!

A Sant Pasqual, un garbonet!


Pasqualet

Pasqualet, si vas a l'hort,

porta figues, porta figues.

Pasqualet, si vas a l'hort,

porta figues i albercocs,

si vas a l'hort.


La lluna, la pruna

La lluna, la pruna (la bruna)

vestida de dol,

son pare la crida,

sa mare no vol.

Què coses més bones

que cria el Senyor,

per dalt les muntanyes

raïm de pastor.

La lluna, la pruna (la bruna)

voltada de sol,

la terra la crida

i el cel se la vol.Maria Rosa

Maria Rosa que bé que estàs,

si no t'aprimes no et casaràs.

Obri la porta, carinyo meu,

que ací t'espere per l'amor de Déu.

Ja ve Sento de ca la nòvia,

ja ve Sento malhumorat,

ja ve Sento tocant els testos,

carabassa li hauràn donat.Mai bevem

Ja està ací la quadrilleta,

la quadrilleta de l’aiguardent,

posa-mo'n una mitgeta

pa contentar a la gent.

Mai bevem, mai bevem, mai bevem,

posa vi, posa vi i aiguardent,

i si mos envies no n’anirem,

volen estar ací

i ací estarem.

No mo n’anem encara, encara,

no mo n’anem encara no.

No mo n’anem encara, encara,

que encà en queda en lo porró.


No en volem cap

No en volem cap

que no estiga borratxo,

no en volem cap

que no estiga bufat.

Volem, volem, volem

que estiguen tots borratxos,

volem, volem, volem

que estiguen tots calents.


A la vora del riu

A la vora del riu, mare,

m’he deixat les espardenyes,

mare no li ho diga al pare,

que jo tornaré a per elles.

A ta mare l'han vista

al barranc de l'assut

que es menjaba una coca

que li xorraba el suc.

Ma mare m'envia a l'horta

a regar el melonar

jo me pegue una revolta

i m'en vaig a festejar.


Mon tio Pepe

Mon tio Pepe s'ha retratat

en un retrato que ha eixit torrat.

Obri la porta carinyo meu

que ací t'espere per l'amor de Déu.

Ja ve Cento de ca la nòvia

ja ve Cento de festejar,

ja ve Cento plé de corruixes,

carabassa li hauran donat.


Què borratxera

Què borratxera, què borratxera,

tota la culpa, tota la culpa la tavernera.

Posa vi, posa vi, posa vi i aiguardent,

i si no mo'n donen

no mo'n anirem, no mo'n anirem.

Mai bevem, mai bevem, mai bevem,

i si no mo'n donen

no mo'n anirem, no mo'n anirem.


Ja no en queden

Ja no en queden, ja no en queden,

ja no en queden de coets,

perquè son de canya verda

i la fulla és de noguer.

Renyida estic, renyida estaré,

pa tota la vida no m’ajuntaré.

A la cataxim, xim-xim-xim,

que la figa està verda,

a la cataxim, xim-xim-xim,

que ja madurarà.


Ja no canta el capellà

Ja no canta el capellà

perquè no li'n donen una.

Ni una ni mitja ni cap,

ja no canta el capellà.


Ja no canta el capellà

perquè no li'n donen dos.

Ni dos, ni una, ni mitja ni cap,

ja no canta el capellà.


Ja no canta el capellà

perquè no li'n donen tres.

Ni tres, ni dos, ni una, ni mitja ni cap,

ja no canta el capellà.


Ja no canta el capellà

perquè no li'n donen quatre.

Ni quatre, ni tres, ni dos, ni una, ni mitja ni cap,

ja no canta el capellà.


Ja no canta el capellà

perquè no li'n donen cinc.

Ni cinc, ni quatre, ni tres, ni dos, ni una, ni mitja ni cap,

ja no canta el capellà.


Ja co nacta el capellà

perquè no li'n donen sis... (i així succesivament: set, huit, nou, deu, onze...)