Camí de Cuquello

De Vilapedia
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Aquest camí sembla haver-se obert a la partida de Madrigal a la segona meitat del segle XVII, de fet la primera referència documental a l’Arxiu Municipal correspon a un registre del Padró de Riquesa de l’any 1696 (AMV 864): Juan Borillo menor “III jornals de terra seca partida dels bancals affr. camí de Cuquello”.

Com es pot comprovar el nom del camí es presenta en el seu origen sense article, i el mateix continua passant dos segles després, quan es fa l’amollonament del terme al 1882 (AMV 1712): “camí de Cuquello”, la qual cosa indica que és incorrecta l’atribució de significat al nom d’un au cantora, com sovint es mostra a les inscripcions que apareixen ja al segle XX, per exemple a la Memòria demostrativa de la Comunitat de Llauradors, pàg. 25: “Caminos rurales deslindados: 17. Del Horno del Cuquello”, realitzada al 1914. El mateix es documenta al Llibre d’Actes municipals de 1931 quan l’ampliació de les zones de regadiu a l’antic secà fa necessària la seua prolongació: “reformar el camino del Forn de Cuquello ... construyendo de nuevo un trozo hasta su unión con el camino del Molí de Llop” (AMV 4036)

Cal assenyalar que, a començaments del segle passat, el nom del camí va tenir aquesta variant de “forn de cuquello”, fent molt probablement referència a aquells fornets que es dedicaven a cremar la llenya procedent de les tales o a la fabricació de la calç. Per a entendre l’origen de la denominació, rebutjant així la relació amb cap au, ni molt menys a cap varietat d’oliveres com alguna vegada s’ha suggerit, caldria pensar més bé, com en tants altres casos, en el cognom o el malnom d’algun dels propietaris rurals de la zona, coneguda al segle XVII, tal com està documentat, amb el nom de “partida dels bancals”.

La senda que uneix el camí de Torrehermosa amb el camí vell d’Onda, travessant aquest camí és coneguda igualment com a “senda de Cuquello”. Una altra senda de comunicació transversal, la “travessa de Cuquello” va ser declarada com a camí al 1934, segons consta a les Actes Municipals (AMV 4041, fol. 39 rº.): “declarar camino rural el que arrancando del punto en donde nace el camino Basetes de Onda enlaza este con el del Horno del Cuquello dándole la denominación de Travesía del Cuquello”. Pel que fa al “sedeny de Pinella” és una travessa entre el camí de Cuquello i el de Bellot.

En el trajecte del camí de Cuquello es poden trobar diverses sénies, com ara la “Virgen de Lourdes", una de les més antigues en estar en funcionament des de 1904; “El Tibidabo”, fundada al 1925; “La Paz”, que funciona des del novembre de 1931; i la “SAT Sube y Baja” que va ser constituïda com a societat al 1961 amb el nom de pou “Santa Bàrbara de les Trencades” a aquella zona de la partida de Madrigal, però que va adoptar el nom actual quan al 1969 es va fer una nova excavació en aquest punt.


Font: Jacinto Heredia Robres, "Els noms de lloc al terme de Vila-real" (2009).


Enllaços externs